OON 3.5.png

NTNU Ocean Club arrangerer Ocean Opportunity Night 14. november på Frimurerlogen i Trondheim. Vi gir 100 studenter muligheten til å møte bedrifter fra ulike sektorer innen havrom, for å høre om hvordan akkurat de jobber opp mot havrommet. Dersom du vil utvide nettverket ditt, ønsker motivasjon og inspirasjon til videre studier, eller ønsker å komme i prat med potensielle arbeidsgivere, så er Ocean Opportunity Night kvelden for deg.

Kvelden er helt gratis, og inkluderer toretters middag og to enheter.

18:00      Dørene åpner
18:30     Presentasjonsstart
20:00    Maten serveres
21:00     Åpen mingling
22:30    Arrangementsslutt

 

Hvem kommer til Ocean Opportunity Night?

Gisle Nondal
GCE Subsea

GCE Subsea er en bedriftsklynge med fokus på innovasjon, kompetanseutveksling og økt internasjonalisering av norske subsea-bedrifter. Klyngens overordnede mål er å øke medlemmenes globale konkurransedyktighet, samt vise vei for bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Dyktigheten i norsk subsea-industri og samarbeidet i det norske markedet er grunnen til at GCE Subsea i dag er ett av Norges tre global centres of expertice.
Gisle Nondal er leder for FoU i GCE Subsea og har en doktorgrad i oseanografi.
Han vil representere klyngen denne kvelden.

EY

EY arbeider for å skape et bedre fungerende arbeids- og næringsliv gjennom bærekraftig vekst, tillitsøkning og talentutvikling. Selskapet arbeider med rådgivende og finansielle tjenester, og har lang erfaring innen utvikling av bedriftskultur og konkurransefortrinn. Deres arbeidsoppgaver er i stor grad i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsrådgivning.

Sissel Kjøglum og
Asle Hammerdal
AquaGen

AquaGen arbeider med utvikling, fremstilling og levering av genetisk materiale til den norske havbruksnæringen. Avlsselskapet har gjennom systematisk avlsarbeid og bruk av moderne avlsteknologier, fått det mest foredlede produktet på markedet. Deres visjon er å være et "såkorn for livskraft og lønnsomhet".
Sissel Kjøglum har en doktorgrad fra Veterinærhøgskolen, og arbeider med avlsprogrammene i AquaGen. Asle Hammerdal er utdannet kybernetiker fra NTNU og jobber med automasjon for prosesseffektivisering.

BDO

BDO arbeider med rådgivnings- og finanstjenester. Bedriften ser mulighetene sjømatnæringen i Norge har å by på de neste årene, og vil bidra til økt fokus på nytenkning og innovasjon. De siste årene har BDO bistått mer enn 230 selskaper i sjømatnæringen med sine tjenester, og kan følgelig vise til en omfattende erfaring innen dette. Dere finner BDO der sjømatnæringen er.

Stian Løvseth og co.
DNB

DNB har i sin internasjonale strategi fremhevet fiskeri og havbruk som et av sine største satsingsområder. De er stolte av å ha mange av verdens ledende sjømatselskaper som finansiell partner, og kan gjennom omfattende erfaring og kunnskap bidra med et langsiktig perspektiv og engasjement til næringen. DNB har i tillegg lang erfaring innen energi og offshore, og hevder seg som en av verdens ledende banker innen shipping.
Stian Løvseth har bakgrunn fra marin teknikk på NTNU, og er i dag first vice president i DNB. Det vil også komme to andre representanter fra DNB.

SINTEF Ocean

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. SINTEF Ocean dekker i dag samtlige fagområder innen havrom, fra olje og gass til fiske og fangst. De ønsker å holde en ledende posisjon innen marinteknisk og biomarin forskning, noe de blant annet sørger for gjennom sitt samarbeid med NTNU.